Hedegård fra Kølvrå, Midtjylland, med stubmølle i baggrunden.