Amundsen slekt i USA

På mors side 3 er det beskrevet, at to av hennes onkler reiste til Amerika sist på 1800-tallet. Det er nå funnet så mange nye opplysninger om emigrasjonen, at jeg velger å lage en egen presentasjon her. Johan og Amund Amundsen var brødre, og begge bosatte seg i USA.

Johan er oppført som passasjer på skipet "City of Paris" med avgang fra Liverpool den 5. februar 1890 med destinasjon New York. Av passasjerlisten ser vi, at han reiste sammen med den jevnaldrende Anton Bie, formentlig sønn av Anthon Berntsen Bie (f. 1828), som kom fra Sogndal i Dalane, men hadde bosatt seg på Espevær.

Det ser ut til, at det gikk godt for Johan i Amerika, for senere kommer han hjem for å hente den yngre broren Amund. De er registrert som ankommet til Ellis Island den 18. februar 1899, hvor Johan er oppført som 'farmer' i Milford, Iowa, mens Amund er 'single'. Johan var gift i Amerika. De ankom med damperen "Campania" fra Liverpool. Det var nok ikke tilfeldigt, at Johan hadde bosatt seg i Iowa. Her var det mange fra Bømlo som hadde 'tatt land', som det het på den tiden, og i Bømlo Bygdebok, bind VI, omtales noe som kalles 'Sunnhordlandsbygda i Iowa'. Ved å lese om Milfords historie ser vi også, at en egentlig by ble grunnlagt i 1892, noe som passer godt.

Johan Amundsen, 1873-1921

Johan var min mors onkel. Som alle i søskenflokken var han født på Stokka i Moster, og flyttet kun 3 år gammel med familien til Espevær i 1876. I stedet for å søke arbeide etter at han var konfirmert, som var ganske vanlig, valgte han at prøve å utvandre til Amerika. Som det er beskrevet ovenfor reiste han kun 17 år gammel over Liverpool til New York i februar 1890. Han hadde nok allerede kontakt til andre som var utvandret fra Sunnhordland, for han reiste videre til Iowa, hvor han først bosatte seg på stedet Ruthven. Hva han arbeidet med der vet vi ikke, men etter et par år kom han til Milford i 1894, hvor han de to første årene arbeidet i Chas. Perry Jewelry store, men deretter startet han med jordbruk.

Det er ikke så usedvanlig, at ens navn blir 'amerikanisert' når man bosetter seg i USA. Så også med Johan, der fikk navnet John Amundson. Han ble den 1. januar 1896 gift med Tilda M. Matheson. Hun var født den 22. desember 1875 i Milford, Dickinson County, Iowa, og altså et par år ældre enn Johan. Hennes foreldre var Gunder Matheson (f. 1838) og Serine Larsson (f. 1848), begge født i Norge, og dermed av innvandrere, men hvorfra har vi ennå ikke funnet. Gunders etternavn skal sannsynligvis være Mathisen.

Johan og Tilda fikk i alt ni barn, alle født i Milford:

- Geno Austen (1897-1975)
- Inga S. (1899-1973)
- Justin Titus (1901-1999)
- Isabel Beatrice (1903-1980)
- Alton D (Doc) (1906-1995)
- Tilda Helna Rose (1908- )
- Herold Vaughn (1910-1975)
- Roald (1913-1991)
- John jr. (1919- )

Familiebilde tatt ca. 1915

Johans nekrolog 1921 (klikk på bildet for å forstørre)

Johan ble ikke så gammel i USA, men han hadde et interessant liv, og var en respektert borger. Vi har funnet mange interessante opplysninger i den nekrolog som sto i avisen da han døde den 14. februar 1921, 48 år gammel. Han måtte gi tapt for en mavekreft han hatt slitt med i en del år. Han var innrullert for å delta i første verdenskrig, men deltok sannsynligvis ikke, bl.a. på grunn av helseproblemene.

Han var ellers aktivt opptatt av mange forskjellige ting i lokalsamfunnet, og i nekrologen leser vi, at han også assisterte i Merriot drugstore helt opp til uken før han døde. Nå forstår vi bedre hvorfor vi har et bilde på veggen i huset vårt på Espevær, hvor han står bak disken i et apotek.

Vi leser også, at han var aktiv i den norske kirken og andre organisasjoner i det som ble kaldt Okoboji township, hvor Milford ligger. I folketellingen for 1900 finner vi, at i hans hushold var det to 'servants', den ene Julia Størksen, 17 år, født i Norge, og den andre, Carl Matheson, 22 år, født i Iowa. I nekrologen er det nevnt, at Johan var født i Espevær, og mon ikke Julia Størksen også kom derfra? 

Okoboji var det 'township' hvor Johan og hans familie bodde. Det antyder, at stedet, som stort sett alle steder hvor nybyggerne bosatte seg, var tidligere indiansk territorium. Derfor undrer det kanskje ikke, at gravstedet hvor Johan og Tilda er stedt til hvile har det lidt spesielle navnet Little Sioux Lutheran Cemetery. Deres solide gravsten kan ses på nettstedet Find A Grave.

Tilda var to år yngre enn Johan da han døde, og dermed kun 46 år. Vi kan ikke se at hun giftet seg senere, men de første årene hadde hun jo alle barna å se til. I minneordene etter Johan står det, at de i alt hadde 10 barn men, at det ene døde som liten. I folketellingen for 1920 ser vi at alle bodde hjemme. Da faren døde var den nest yngste, Roald, 7 år, og John jr. kun 1½ år. Tilda var, som Johan, høyt respektert i lokalsamfunnet, hvor hun ble hele 96 år gammel. I minneordene ved hennes død er alle barna nevnt, samt stedet hvor de var bosatt på det tidspunkt i 1972. Det nevnes også, at hun hadde mange både barnebarn og oldebarn.

Geno Austen var den eldste sønn, født 1. februar 1897 i Okoboji, Iowa. Det har ikke vært mulig å finne et totalt livsforløp for ham eller hans søsken, noe som er vanskelig for amerikanere, som flytter mye på seg, men vi kan se noen bruddstykker. Geno bodde hjemme helt til 1928, da han 31 år gammel ble gift med Lulu Rose Slack (1896-1990). De bodde i Oakland, California, hvor de begge er registrert som 'solicitors', som har noe å gjøre med jura, men kan dekke over mangt. Lulu var også født i Iowa, men hadde fartet litt rundt, og hadde vært gift tidligere, i Nebraska. Hun hadde fra det første ekteskapet to døtre, den ene født i Nebraska, den andre i Idaho. Det ser ikke ut til Geno og Lulu fikk noen barn, og ekteskapet varte heller ikke så lenge.

Både Geno og Lulu ble gift igjen. Geno flyttet til Yuma, Arizona, hvor han var ansatt i US Dept. of Fish and Wildlife. Han ble innrullert til å gjøre tjeneste under annen verdenskrig, men om han deltok i kamp vet vi ikke. Hans kone het Catherine på det tidspunkt. Det ser ikke ut til, at Geno har hatt noen barn. Han døde den 19. november 1975 i Arizona, 78 år gammel.