Innledning til mors slekt

Mine oldeforeldre, Inga og Amund Amundsen

Slekten til min mor, Inga Børresen, født Amundsen, er rimelig godt kartlagt. Hun ble født og vokste opp, som jeg, på Espevær, utenfor Bømlo i Sunnhordland. Det finnes mange gode opplysninger i Bømlo Bygdebok, bind III. Utover røttene til Espeværsslekten går det også røtter til Kalavåg, Vika, Moster og Børøy; alle er steder på Bømlo. Men det ser ut til, at vi også skal lenger inn i landet, til Sveio og Skånevik. Og denne grenen stopper sikkert ikke med det, men foreløbig er jeg ikke kommet længer.

Hvis opplysningene vi har er riktige, fører en av de eldste slektsgrene på Bømlo til prestegården i Finnås, og den første presten der etter reformasjonen. Sønnen, som også var prest, ser ut til å ha vært gift med en dame fra en adelsslekt på Nordmøre, så dermed er der beskrivelser meget langt tilbake i tiden. God fornøyelse med lesningen!