Innledning til mors slekt

Mine oldeforeldre, Inga og Amund Amundsen

Mine oldeforeldre, Inga og Amund Amundsen

Slekten til min mor, Inga Børresen, født Amundsen, er rimelig godt kartlagt. Hun ble født og vokste opp, som jeg, på Espevær, utenfor Bømlo i Sunnhordland. Det finnes mange gode opplysninger i Bømlo Bygdebok, bind III. Utover røttene til Espeværsslekten går det også røtter til Kalavåg, Vika, Moster og Børøy; alle er steder på Bømlo. Men det ser ut til, at vi også skal lenger inn i landet, til Sveio og Skånevik. Og denne grenen stopper sikkert ikke med det, men foreløbig er jeg ikke kommet længer.

Hvis opplysningene vi har er riktige, fører en av de eldste slektsgrene på Bømlo til prestegården i Finnås, og den første presten der etter reformasjonen. Sønnen, som også var prest, ser ut til å ha vært gift med en dame fra en adelsslekt på Nordmøre, så dermed er der beskrivelser meget langt tilbake i tiden. God fornøyelse med lesningen!

Oversikt

Mors side 1: Inga Børresen, f. Amundsen 1910-1966, mor

Mors side 2: Peder Andreas Amundsen 1858-1917, morfar

Mors side 3: Amund og Inga Amundsen, oldeforeldre og tidligere aner i Espevær

Mors side 4: Tipptippoldefar og tidligere aner i Moster og Møre og Romsdal

Mors side 5: Tiden på Stokka 1856-1876

Mors side 6: Morslinjen

Del siden