Tippoldeforeldre i Vesterålen

Min oldefar, Edvard Andreas Martin Amundsen (1847-1886) hadde en veldig stor slekt i Vesterålen. Når vi ser på geografien, så ligger stedet Gjerstad på Langøya i den del av Hadsel som grenser tett opp til nabokommunen Sortland, og her er det en rekke steder hvor hans familie på farssiden kommer fra, mens hans mors familie kom fra Andøya. Det er så to forskjellige anelinjer, men vi er hele tiden i Vesterålen.

Min oldemor, Johanna Bergitte Lokkertdatter (1846-1915) ser ut til å ha hatt sin familie på Gjerstad i Hadsel. Hennes familiebakgrunn er beskrevet på Fars side 3.

Edvards far var Amund Eilert Olsen, født 6. juni 1816 på stedet Brokløysa, i Sortland, Vesterålen, og er således min tippoldefar her. Han var gift med Oline Marie Korneliusdatter, født den 3. april 1818 i Svindalen, Andøya, og dermed min tippoldemor. Amund og Oline fikk i alt 8 barn:

 1. Karolius Martin (1841-1918), Sortland
 2. Tonette Andrea (1844-1846), Gjerstad
 3. Edvard Andreas Martin (1847-1886), min oldefar
 4. Martin Olaus (1849-1928), gift med Anna Jensine Jensdatter (1855- )
 5. Anton Obert (1852-1856), Gjerstad
 6. Hans Nikolai (1855- ), Gjerstad
 7. Karoline Amalie (1858-1949), gift Mikalsen, Sortland
 8. Helmine Andrea (1861- ), Gjerstad

Amund døde 55 år gammel, i 1871, men Oline levde helt til hun var 84 år i 1902. Det er registrert, at hun bodde på Bø, Sortland. da hun døde.

Tipptippoldeforeldre og tidligere aner i Sortland

3. tippoldeforeldre 

Ole Johans Amundsens foreldre var Amund Olsen (1761-1796) og Susanna Olsdatter (1764-1832), begge fra Sortland. Amund fra Vik, og Susanna fra Jennestad. De fikk fire barn:

 1. Olava (1789- )
 2. Ole Johan (1791-1873), min tipptippoldefar
 3. Martinus (1793-1881)
 4. Anna Marta (1796- )

Amund døde kun 35 år gammel, mens Susanna ble 68 år.

Marta Tollefsdatters foreldre var Tollef Hanssen (1749-1804) og Anna Eriksdatter (1754-1793), begge fra Sortland. Tollef var fra Holand, og Anna fra Lille Rise.

Tollef og Anna fikk disse barna:

 1. Berit Maria (1777-1853)
 2. Maren Catharina (1779-1850)
 3. Hans (1781-1863)
 4. Pernille (1783-1835), gift med Villads Iversen Vidding (1772-1836)
 5. Marta (1786-1861), min tipptippoldemor

Anna døde allerede da hun var 39 år gammel. Tollef giftet seg i 1794 igjen med Sofia Maria Monsdatter. Hun hadde tidligere født et barn, Julianna Kristianna Normann (1771-1773). Med Tollef fikk hun disse barna:

 1. Andreas (1795-1854)
 2. Lukas Andreas (1795-1854)
 3. Ida (1797-1839)

Tollef ble 55 år.

4. tippoldeforeldre

Amund Olsens foreldre var Ole Kristensen (1730-1778), Steiro, Sortland, og Johanna Mikkelsdatter (1728-1782), Jennestad, Sortland. De fikk i alt 8 barn:

 1. Dorte Maria (1758- )
 2. Kristen (1759-1811)
 3. Amund (1761-1796), min 3. tippoldefar
 4. Margareta (1761-1765)
 5. Maren (1764-1772)
 6. Gunnhild (1764-1829)
 7. Margareta (1767-1835)
 8. Mikkel (1769-1812)

Vi kan se, at to av barna ikke vokste opp til voksenalder. Den ene Margareta ble kun fire år. En ny pike ble gitt samme navn senere, noe som var ganske vanlig. I mellom disse to var det født tvillinger (Maren og Gunnhild).

Susanna Olsdatters foreldre var Ole Mortensen (1737-1785), Sandset i Øksnes og Inger Olsdatter (1739- ), Kvalsauken, Sortland.

Tollef Hanssens foreldre var Hans Tollefsen (1711-1788), Breivika, Sortland, og Marit Jakobsdatter (ca. 1719-1760), Hadsel.

Anna Eriksdatters foreldre var Erik Kristoffersen (1720-1789), Hadsel, og Maren Jakobsdatter (1722-1797), Sortland.

5. tippoldeforeldre

Ole Kristensens foreldre var Kristen Claussen (ca.1695-1745), Store Rise, Sortland, og Maren Pedersdatter (ca.1699-1780), Bygd, Sortland. De fikk i alt seks barn:

 1. Johanna (1725-1725)
 2. Maren (1727-1750)
 3. Ole (1730-1778), min 4. tippoldefar
 4. Karen (1733-1750)
 5. Marit (1735-1812), gift 1763 med Kristen Kristoffersen (1737-1777), Steiro
 6. Klaus (1738-1783)

Johanna Mikkelsdatters foreldre var Mikkel Olsen (1701- ), Steiro, Sortland, og Dorte (ca.1700-1757). Dortes slekt kan vi ikke følge lenger tilbake i tid.

Oles Mortensens slekt i Øksnes har vi ikke funnet noe på ennå, men Inger Olsdatter har kartlagt slekt i Sortland. Hennes foreldre er Ole Klausen Kvalsauken (1698-1764), Store Rise, Sortland, og Karen Arntsdatter (1706-1790), Bygd, Sortland.

Hans Tollefsens foreldre var Tollef Hansen (ca.1685-1717), Breivika, Sortland, og Maren Pedersdatter (ca.1680-1760). Vi kan ikke følge noen av disse lenger tilbake i tid.

Marit Jakobsdatters foreldre var Jakob Kristensen (ca.1690- ), Hadsel, og Berit Halvorsdatter (ca.1690- ). Vi kan ikke følge noen av disse lenger tilbake i tid.

Erik Kristoffersens foreldre var Kristoffer Eriksen (ca.1695- ), Hadsel, og Anna Abrahamsdatter (ca.1695- ). Vi kan ikke følge noen av disse lenger tilbake i tid.

Maren Jakobsdatters foreldre var Jakob Andersen (1664-1728), Rise, Sortland, og Karen Bertilsdatter (1716-1761), Sortland. Vi kan ikke følge noen av disse lenger tilbake i tid.

6. tippoldeforeldre

Kristen Claussen og Ole Klausen Kvalsaukens far var Klaus Kristensen Rise (ca.1656-1713), Holand, Sortland. Deres mor har vi ennå ikke funnet noe på, men Kristen og Ole hadde en søster, Maren Klausdatter Olsen (1700-1753), hun ble gift til Bogen, Sortland.

Maren Pedersdatters far var Peder Olsen (ca.1642-1705), Bygd, Sortland. Hennes mor har vi ennå ikke funnet noe på, og Peder Olsens slekt kan vi ikke følge lenger tilbake.

Mikkel Olsens foreldre var Ole Amundsen (1666-1722), Steiro, Sortland, og Anna Nilsdatter (1675-1742).

Karen Arntsdatters foreldre var Arnt Monsen (ca.1675-1740), Bygd, Sortland, og Ingeborg Amundsdatter (ca.1680- ), Steiro, Sortland.

7. og 8. tippoldeforeldre

Klaus Kristensen Rises far var Kristen Arntsen (1626-1667), født og bosatt i Holand, Sortland, og også registrert som død der. Hvem hans kone var, har vi ikke opplysninger om. Klaus hadde to brødre, Hans, født ca. 1652, og Anders, født 1660.

Kristen Arntsens far var Arnt Pedersen, som vi ikke har sikre data på, men vi antar, at han også har tilhørsforhold til Sortland.

Ole Amundsen og Ingeborg Amundsdatter var søsken, og deres foreldre var Amund Pedersen (1639-1675) og Anna (ca.1650- ). Her begynner opplysningene å bli veldig usikre, vi vet ikke engang hva Annas etternavn var. Amund ble kun 36 år gammel, men pussig nok kan vi navngi hans far, som var Peder Kristoffersen, født 1605. Han er så min 8. tippoldefar i Sortland. Hvor gammel han ble vet vi ikke, og kan heller ikke føre slekten lenger tilbake enn dette i Sortland, men til 1605 er jo heller ikke så verst!

Tipptippoldeforeldre og tidligere aner i Andøy

Min tippoldemor, Oline Marie Korneliusdatter (1818-1902) var født i Svindalen, Andøy. Hennes foreldre var Kornelius Hansen (1778-1519) og Karen Malena Monsdatter (1782- ). De er så mine tipptippoldeforeldre i Andøy. Begge er registrert som født i Bø, Andøy, og det er registrert, at Kornelius er død, 41 år gammel i Svindalen, hvor datteren Oline Marie er født. Vi vet ikke hvor gammel Karen Malena ble, men hun er registrert som bosatt i Sortland da hun døde, hvilket tyder på, at hun har levd lenger enn Kornelius, og sikkert bodd hos datteren, som flyttet til Sortland etter hun ble gift med Amund Eilert Olsen.

3. tippoldeforeldre

Kornelius Hansens foreldre var Hans Olsen (1726-1780), Bø, Andøy, og Dorthe Nilsdatter (1741-1820), Risøya, Andøy. De har vært bosatt i Bø, Andøy.

Karen Malena Monsdatters foreldre var Mons Henriksen (1754-1794) og Kirstine Larsdatter Venvig (1749-1812), begge født og bosatt i Bø, Andøy.

4. tippoldeforeldre

Hans Olsens foreldre har vi ikke data på, men Dorte Nilsdatters foreldre var Nils Valentinsen (1712-1756) og Karen Hansdatter (ca.1710- ). De er begge født i Andøy, og har bodd på Risøya, hvor de er registrert som bosatt da de døde.

Mons Henriksens foreldre har vi heller ikke data på, men Kristine Larsdatters foreldre var Lars Hansen (ca.1715-1755) og Ellen Ingebrigtsdatter (1710-1803). Ellen er født på stedet Gavlen i Andøy, og Lars i Bø, hvor de også må ha vært bosatt, og hvor de er døde. Lars ble kun 40 år, mens Ellen levde til hun ble 93 år gammel.

 5. tippoldeforeldre

Karen Hansdatters foreldre har vi ikke data på, men Nils Valentinsens foreldre var Valentin Jørgensen (1683-1744), Gavlen, Andøy, og Karen Nilsdatter (1686-1719), Forfjord, Andøy. De har sannsynligvis vært bosatt i Gavlen.

Lars Hansens foreldre var Hans Larsen (1684-1773) og Kirsten Ingebrigtsdatter (ca.1690- ), begge fra Bø i Andøy, hvor de også var bosatt.

Ellen Ingebrigtsdatters foreldre var Ingebrigt Torbergsen (1685-1738), Fornes, Andøy, og Berit (Birgitte) Mentsdatter (ca.1688-1732), Forfjord, Andøy. Man kunne spekulere på, om denne Ingebrigt også var far til Kirsten, Hans Larsens kone, men det er lite sannsynlig, da alle 5. tippoldeforeldre er født i 1680-årene, og Ingebrigt er også født i 1685.

6. tippoldeforeldre

Karen Nilsdatters foreldre har vi ingen data på, men Valentin Jørgensens foreldre var Jørgen Valentinsen (ca.1641-1712), Sverige, og Hanna. De bodde på Gavlen i Andøy, men ellers vet vi ikke noe om dem. Hvorfra i Sverige Jørgen var fra vet vi ikke, og vi kan ikke følge familiene til noen av disse lengre tilbake i tid.

Kirsten Ingebrigtsdatter har vi ingen foreldredata på, men Hans Larsen far var Lars Jensen (ca.1632-1714), Dverberg, Andøy. Hvem som var hans mor vet vi derimot ikke.

Ingebrigt Torbergsens foreldre var Torberg Ingebrigtsen (ca.1650-1688), Trondheim, og Ingeborg Olsdatter (1648-1724), Fornes, Andøy. Det menes, at både Torberg (eller Torben) Ingebrigtsen og Mentz Christophersen begge kom til Andøy som militærpersoner ca. 1680.

Berit (Birgitte) Mentsdatters foreldre var Mentz Christophersen Darre (ca.1650-1721), Trondheim, og Elen Henriksdatter (ca.1665-1727). Det ser ut til at de har bodd i Forfjord, Andøy, men årstallene for fødsel er noget usikre. Ifølge kirkeboken for Bjørnskinn sokn døde Mentz den 29. juni 1721, 90 år 'minus tre uker', Men denne opplysningen skal ikke tillægges så stor vekt. Tallet som er skrevet kunne f.eks. også fortolkes som 70 i stedet for 90. Se mer om dette på Fars side 5.

7. tippoldeforeldre

Lars Jensen var født i Dverberg, og det var også hans far, som jo hadde fornavnet Jens, men hans etternavn (dvs. fars navn) vet vi ikke hva var. Lars' mor var Elsebe Jonsen. Vi har ikke årstall for Jens og Elsebes fødsel, men kan regne ut, at det må ha vært ca. 1600-1610. Vi kan ikke følge familiene til noen av disse lengre tilbake i tid.

Torberg Ingebrigtsen har vi ikke så gode foreldredata på, men Ingeborg Olsdatters foreldre var Ole Paulsen (ca.1611-1680), Andøy, og Abelone Pedersdatter (ca. 1625-1689), Fornes, Andøy. Vi kan ikke følge familiene til noen av disse lengre tilbake i tid.

Amund Eilerts foreldre var Ole Johan Amundsen (1791-1873), Hadsel, og Marta Tollefsdatter (1786-1861), Rise, Sortland. De er så mine tipptippoldeforeldre i Sortland. Ole Johan er registrert som født i Stokmarknes, Hadsel, men det må ha vært en sterk tilknytning til Sortland, hvor både Ole Johan og Martas foreldre var fra og det er trolig, at de har vært bosatt der. Ole Johan og Marta fikk tre barn:

          1. Hans Andreas (1812-1847), Store Rise, gift med Kristina Nilsdatter
          2. Amund Eilert (1816-1871), Sortland, min tippoldefar
          3. Karen Oline (1822-1893), Steiro, gift med Lorents A. Andreassen.

Ole Johan ble 82 år, og Marta 75 år gammel. De bodde i Steiro, sør for Sortland sentrum, da de døde.

Del siden