Innledning til fars slekt

Børre Thomassen (1842-1899)

Børre Thomassen (1842-1899)

På undersidene her beskrives mine slektsrøtter på min fars side. Min far, Bjarne Børresen, kom som 'innvandrer' fra Nord-Norge til Vestlandet i sin ungdom, dvs. etter avtjent verneplikt, ca. 1930. Min farfar, Thomas Simon Børresen, kom fra Lofoten, og min farmor, Agnethe Louise Edvardsdatter Amundsen, kom fra Vesterålen. De fikk sine barn i Narvik, men flyttet kort tid etter at siste barn var født, dvs. ca. 1910-11, til Ballangen.

Min oldefar, som gav opphav til Børresen-navnet, var Børre Thomassen. Han var født i Lillehammer, men flyttet til Lofoten i sine unge dager og ble der gift med Marie Simosdatter Klefstad, som var født i Hølonda, Sør-Trøndelag, men som også var flyttet til Lofoten. Børres familie, og dermed min rent 'paternale' slektslinje går videre tilbake til gården Besserud i Fåberg, Gudbrandsdalen. Maries slektslinje går tilbake til Meldal, også i Sør-Trøndelag.

En av de eldste slektsgrenene til min farmor går tilbake til Andøya, og derfra sannsynligvis til adelsslekten Darre i Trondheim og på Østlandet. Det var en meget stor slekt, som tapte mye av sin velde etter reformasjonen i 1537, men etter den tid var der markante presteskikkelser i slekten, som gjorde seg bemerket. En av slektsgrenene synes også å gå videre til en tysk adel via hertugdømmene Slesvig-Holsten.

Flere detaljer finnes på mine slektssider - god fornøyelse!

Oversikt

Fars side 1: Bjarne Børresen 1907-1980, far

Fars side 2: Thomas Simon Børresen 1877-1957, farfar og hans far Børre, samt oldmors familie i Hølonda og Meldal

Fars side 3: Agnethe Hansine Lovise Edvardsdatter Gjerstad 1872-1958, farmor

Fars side 4: Tippoldeforeldre i Vesterålen og tidligere aner i Sortland og Andøy

Fars side 5: Forbindelse til geistlighet og adel

Fars side 6: Sidegren til min direkte anelinje på farssiden, Henning Olai Børresen 1867-1918

Fars side 7: Sidegren til min direkte anelinje på farssiden, Kathrine Bakken, f. Børresdatter 1879-1971

Fars side 8Sidegren til min direkte anelinje på farssiden, Carl Bernhard Thomassen 1866-1937

Fars side 9Sidegren til min direkte anelinje på farssiden, Annette Mathisen, f. Børresdatter 1866-1902


Fars side 10: Tippoldeforeldre i Lillehammer og Fåberg

Del siden